O Katedrze // About the chair : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

O Katedrze // About the chair

Opublikowano 15:43 - w kategorii Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Celem Katedry jest stworzenie oferty programowej z zakresu nauk humanistycznych, która będzie inspirować studentów Uniwersytetu Warszawskiego do pracy naukowej. W ramach Katedry prowadzone są zajęcia dydaktyczne i program stypendialny, umożliwiające kontakt z najwybitniejszymi uczonymi z Europy.

W latach dziewięćdziesiątych w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku (IWM) powstał projekt przebudowy systemów studiów wyższych i badań naukowych w postkomunistycznych krajach Europy Środkowej. Program wsparła finansowo Komisja Unii Europejskiej.

W celu zrealizowania programu powołano Międzynarodowy Komitet Ekspertów, w którego skład weszli renomowani naukowcy z Europy Środkowej, Zachodniej i USA. Pracom Komitetu przewodniczył Lord Dahrendorf, znakomity socjolog i politolog. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Instytut Nauk o Człowieku zainicjował tworzenie Katedr Europejskich na uniwersytetach Europy Środkowej. Katedry te były pomyślane jako miejsca, w których gościnnie będą wykładać i prowadzić badania najznakomitsi uczeni z całego świata.

Dzięki programowi IWM powstały trzy Katedry Europejskie: Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jerzego w Pradze, Fizyki Jądrowej na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie oraz Nauk Społecznych i Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwałą z 14 grudnia 1994 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego utworzył Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych Erazma z Rotterdamu.

+++++
IN ENGLISH:

In the nineties, in the Viennese Institute for Human Sciences (IWM), arose an idea for rebuilding higher education and academic research in the post-communist countries of Central Europe. The European Commission gave its financial support.

To realise this goal, an International Committee of Experts was created, made up of well-known academics from Central and Western Europe and the USA. The Chair of the Committee was held by Lord Dahrendorf, the distinguished sociologist and political scientist. Following the recommendations of the Committee, the Institute for Human Sciences initiated the creation of European Chairs at the universities of Central Europe. These Chairs were conceived of as places where highly distinguished scholars from all over the world would lecture and conduct research.

Thanks to the IWM’s program, three European Chairs have come into existence: The Chair of Molecular Biology at Charles’ University in Prague, The Chair of Atomic Physics at the University of Eotvos Lorando in Budapest and The Chair of Social and Human Sciences at Warsaw University.

In 1994 the Senate of the University of Warsaw created the Erasmus Chair for Social and Human Sciences. The goal of the Chair is the creation of a range of courses, as broad as possible and serving as the inspiration for furtheracademic work, for the students of Warsaw University and to make possible contacts with the most distinguished scholars in Europe. The Chair runs courses for students and has its own program of scholarships.

KomentarzeKomentarze są niedostępne.