Minione projekty // Past events : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Minione projekty // Past events

Opublikowano 15:41 - w kategorii Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wykłady gościnne

Każdego roku, wykłady i seminaria prowadzi, zaproszony przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu i Uniwersytet Warszawski, profesor z zagranicy.

Seminaria i wykłady

W ramach Katedry, oprócz wykładów gościnnych, prowadzone są także regularne zajęcia, wykłady i seminaria dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Skierowane są przede wszystkim do studentów MISH, filozofii i socjologii. Nasza oferta programowa obejmuje zajęcia z zakresu:

W Katedrze zajęcia prowadzą wybitni polscy naukowcy: prof. Jacek Kochanowicz, prof. Marcin Król, dr hab. Andrzej Leder, prof. Krzysztof Michalski, prof. Cezary Wodziński. Seminaria prowadzili także także: dr Dariusz Gawin, dr Piotr Graczyk, dr Małgorzata Łukasiewicz, mgr Tomasz Merta.

Program stypendialny

W 1999 roku Katedra przyznała dwa stypendia na zakończenie prac magisterskich dla studentów piątego roku. Dzięki współpracy z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu Katedra wysyła pięciu studentów do szkoły letniej w Cortonie (Włochy). Rekomenduje również kandydatów na jedno półroczne stypendium w IWM.

Konferencje

Dzięki współpracy Katedry z Instytutem Nauk o Człowieku odbyły się międzynarodowe konferencje, z udziałem członków Rady Naukowej Katedry oraz zaproszonych gości, m.in.:

28 maja 1999 – „European Liberalism, Old and New”

19 maja 2000 – „O religii”

18 maja 2001 – „Kłopoty Demokracji”

+++++
IN ENGLISH: PAST EVENTS

Guest Lectures

Within the framework of the Chair, foreign professors, invited by the Institute for Human Sciences and Warsaw University conduct lectures and seminars. They have included:

Seminars and Lectures

Besides guest lectures there are also regular courses, lectures and seminars for the students of Warsaw University, above all for the students of the interdisciplinary Humanities Program (Philosophy and Sociology). Our program includes courses in the following areas:

Distinguished Polish academics conduct the courses of the Chair: Prof. Jacek Kochanowicz, Prof. Marcin Król, Prof. Krzysztof Michalski, Prof. Cezary Wodziński.

Scholarships

Thanks to the cooperation with the Institute for Human Sciences in Vienna, the Erasmus Chair sends students every year for the summer school in Cortona (Italy) and recommends candidates for single 6-month stipends in the IWM.

Conferences

Thanks to the cooperation with the IWM, international conferences have taken place, with the participation of the members of the Board of the Erasmus Chair. These have included:

28 May 1999 – “European Liberalism, Old and New”

19 May 2000 – “On Religion”

18 May 2001 – “Problems with Democracy”

KomentarzeKomentarze są niedostępne.