Debaty Państwo Boże (opis) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Debaty Państwo Boże (opis)

Opublikowano 15:24 - w kategorii Debaty "Państwo Boże" | Komentarze są wyłączone

O relacjach między religią a państwem
(więcej informacji na stronie 
projektu)

Austriackie Forum Kultury w Warszawie działające przy ambasadzie Austrii oraz Katedra Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na cykl dyskusji panelowych dotyczących roli religii oraz państwa noszących wspólny tytuł “Państwo Boże”.

Zmiany globalne (terroryzm, neo-fundamentalizm, migracje) stawiają przed Europą jako kontynentem i strukturą polityczną (Unia Europejska, Rada Europy, OBWE) wyzwania, jak podstawy współistnienia kultur, narodów a w szczególności ludzi w Europie.

Środowiska religijne nadal odgrywają znaczącą rolę w Europie, stanowiąc wsparcie dla swych członków, poszukujących odpowiedzi na pytania o sens życia, tu na ziemi oraz tego przyszłego.

Pokojowe zrastanie się Europy w coraz większym stopniu określane jest przez relacje z tradycjami religijnymi i kulturami, które dzięki migracji (Islam) i przez rozpad Bloku Wschodniego (Kościół Prawosławny w Rumunii, Bułgarii, na Bałkanach Zachodnich i na Ukrainie) przenikają z peryferii Europy i stają się dlań kwestiami kluczowymi.

Projekt zrealizowany we współpracy z:

Austriackim Forum Kultury

Warsztatami Analiz Socjologicznych

Ambasadą USA

Patroni medialni:

Patronat honorowy:

Prezydent m.st. Warszawy

Więcej informacji na stronie projektu

KomentarzeKomentarze są niedostępne.