Teoria w polu II (sylabus) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Teoria w polu II (sylabus)

Opublikowano 15:21 - w kategorii Seminaria | Komentarze są wyłączone

TEORIA W POLU PSYCHOANALITYCZNYM II
Instrumenta
1. Mechanizmy obronne: Sigmund Freud – Zaprzeczenie, Rozszczepienie Ja w procesie odparcia; w: Psychologia nieświadomości
2. Rola negatywności w procesie genezy znaczeń: Jacques Lacan – Aggressivity in psychoanalysis; w: Ecrits
Obiekty teoretyczne III
Co legitymizuje odrzucenie świata? Badanie „zwrotu na lewo” w polu psychoanalitycznym
3. Horkheimer i Adorno – Dialektyka Oświecenia (fragment)
4. Gyorgy Lucacs – Bolszewizm jako problem moralny; w: Bogusław Jasiński [Ew. Gyorgy Lucacs, Egzystencjalizm czy marksizm?]
5. Jean Paul-Sartre – Marksizm i egzystencjalizm.
Obiekty teoretyczne IV
Jak delegitymizować odrzucenie świata? Badanie „liberalnych” i konserwatywnych” prób racjonalizacji.
6. Hannah Arendt Korzenie totalitaryzmu (fragmenty)
7. Karl Lövith Historia powszechna i dzieje zbawienia (fragmenty)
Obiekty teoretyczne V
A może świat ma zawsze rację?
8. Althusser, Deleuze, Lacan, Marcuse – do wyboru.
9. Michel Foucault – Słowa i rzeczy
10. Jacques Derrida – Kres człowieka; w: Marginesy filozofii
Instrumenta:
11. Alain Renaut, Luc Ferry La pensee ‘68,( French philosophy of the sixties : an essay on antihumanism)
12. Berger Postapocalypse
Alternatywy?
13. Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność (fragmenty)
14. Giorgio Agamben. Homo sacer (fragmenty)

KomentarzeKomentarze są niedostępne.