Teoria w polu I (sylabus) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Teoria w polu I (sylabus)

Opublikowano 15:20 - w kategorii Seminaria | Komentarze są wyłączone

Teoria w polu psychoanalitycznym I

Fundamenta, czyli pierwszy krąg:
1. Metapsychologia Freudowska:
Sigmund Freud – teksty metapsychologiczne, (Metapsychologiczny przyczynek do teorii marzeń sennych, Popędy i ich losy, Próba wprowadzenia pojecia narcyzmu, we Freud, wybór tekstów pod red. Zofii Rosińskiej).
2. Technika interpretacji psychoanalitycznej:
Sigmund Freud – Traumdeutung, s. 245 – 299
3. Przeniesienie w pole symboliczne.
Jacques Lacan – The Freudian thing, w: Ecrits.
Jacques Lacan – Pisma techniczne Freuda (fragment)
Julia Kristeva – (fragment)
Obiekty teoretyczne I :
4. Podejrzenie.
Jerzy Szacki – O pozytywizmie w: Historii myśli socjologicznej
Paul Ricoeur Religia, ateizm, wiara, w: Egzystencja i hermeneutyka.
5. Zaufanie:
Edmund Husserl Kryzys filozofii europejskiej a fenomenologia transcendentalna.
Instrumenta i ich aplikacja do obiektu.
6. Epoka schyłku – opis.
Eric Auerbach – Marcellinus Ammianus.
Hannah Arendt – Korzenie totalitaryzmu.
7. Schyłkowość – koncepcja psychoanalityczna.
Erich Fromm – Złośliwa nuda, w: Anatomia ludzkiej destrukcyjności.
Bruce Fink – Psychozy, w: Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej.
8. Badanie sporu filozoficznego Husserla ze sceptycyzmem w polu psychoanalitycznym.
Genesis – czyli pierwszy ruch.
9. Wojna – opis.
Tomasz Mann – dwa ostatnie fragmenty „Czarodziejskiej góry”.
Miodris Eksteins – Święto wiosny
10. Utrata, zawód, pustka:
Sigmund Freud – Żałoba i melancholia,
Melanie Klein – Żałoba i jej związek ze stanami maniaklno-depresyjnymi.
Obiekty teoretyczne II
11. Czas gnozy
Carl Schmitt – (teksty do wyboru)
Walter Benjamin – (teksty do wyboru)
Eric Voegelin – Nowa nauka polityki.
12. Badanie sporu gnozy z porządkiem instytucjonalnym międzywojnia w polu psychoanalitycznym.

Zajęcia mają charakter wykładu z mocno zaznaczonym elementem „konwersatoryjnym”. Odbywają się raz w tygodniu (1,5 godziny). Uczestnicy referują teksty. Sposób zaliczenia do ustalenia. Zakłada się kontynuację w postaci drugiej części, obejmującej okres od II wojny światowej do współczesności.

KomentarzeKomentarze są niedostępne.