Teoria w polu psychoanalitycznym (opis) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Teoria w polu psychoanalitycznym (opis)

Opublikowano 9:18 - w kategorii Seminaria | Komentarze są wyłączone

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW
zaprasza na
SEMINARIA

TEORIA W POLU PSYCHOANALITYCZNYM

Refleksja nad przemianami kultury Zachodu w XX wieku boryka się z istotnymi pytaniami wynikającymi z nadmiaru i różnorodności podejść teoretycznych. Sama historia nauk społecznych w minionym stuleciu jest świadectwem swoistej szarpaniny, w której różne sposoby opisywania rzeczywistości w małym stopniu odzwierciedlają się w sobie, a raczej prowadzą „nietzscheańską” walkę o miejsce w przestrzeni dyskursywnej, w sposób tajemniczy osiągając „sukces”, a następnie przechodząc w tło, lub znikając. Proponowane przez mnie podejście zakłada próbę zrozumienia tej dynamiki i uporządkowania pola w którym proces ten rozgrywa się w oparciu o narzędzia psychoanalityczne. Ich zastosowanie w naturalny sposób wiąże się z zagadnieniami mocno obecnymi w dzisiejszych naukach humanistycznych i społecznych: problemem traumy, pamięci (także historycznej), narracji jako sposobu konstytuowania tożsamości, problematyki inności czy wreszcie napięcia między pluralizmem dyskursów i spójnością projektu społecznego i politycznego. Zajęcia składać się będą z dwóch nurtów: część kursu poświęcona ma być omówieniu tekstów psychoanalitycznych najistotniejszych dla omawianej problematyki, przede wszystkim prac wywodzących się z klasycznej psychoanalizy Freuda, teorii relacji z obiektem i teorii Lacana, druga – zastosowaniu nabytych umiejętności do analizy tekstów istotnych dla przemian teorii społecznej i politycznej XX wieku.

PROWADZI
DR HAB. ANDRZEJ LEDER

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał prace filozoficzne Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla (2001) oraz Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007) Tej ostatniej bronił jako rozprawy habilitacyjnej. Napisał też dwa zbiory esejów dotyczących filozofii kultury: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku oraz Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy, ten ostatni wyróżniony w 2004 przez Fundację Kultury. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, a także praktykujący psychoterapeuta. Wieloletni współpracownik kwartalnika Res Publica Nowa.

KomentarzeKomentarze są niedostępne.