O dziedzictwie Tischnera (eseje) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

O dziedzictwie Tischnera (eseje)

Opublikowano 1:14 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich | Komentarze są wyłączone

Magdalena Baran
Polskie mokradła
W nowych czasach Tischner stawia nam wciąż te same pytania – a może lepiej powiedzieć, iż we współczesnej Polsce stawia nas wobec pytań i wartości, w nich właśnie każąc szukać podstaw i naszych własnych odpowiedzi.

Stanisława Bukowicka
O tym co możemy wyczytać u Tischnera na temat tego jak żyć
Na tle krótkiej charakterystyki współczesności – pogoń za dobrobytem, emigracja zarobkowa, presja na skuteczność, wyłanianie autorytetów w drodze sondaży, czerpanie prestiżu z piastowanego urzędu – przytaczane są za Tischnerem pytania o to jak żyć, kim jest człowiek, czym jest wolność, miłość, odpowiedzialność, czy cel uświęca środki.

Dominika Kozłowska
Demokracja wobec wartości

Projekt dofinansowany przez Fundację im. Leopolda Kronenberga

fk

KomentarzeKomentarze są niedostępne.