O liberalizmie (eseje) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

O liberalizmie (eseje)

Opublikowano 1:06 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich | Komentarze są wyłączone

Adrian Kuźniar
Ku pocieszeniu liberała
Podstawy dla tytułowego pocieszenia czerpie autor z rozważenia i krytyki intelektualnych przesłanek toczącego się procesu zafałszowywania i degradacji idei liberalizmu politycznego. Okazuje się, że liberalizm, nawet w swojej libertariańskiej wykładni, nie jest teorią zakładającą moralny minimalizm lub sceptycyzm.

Jan Grzymski
Kłopoty z liberalizmem
Artykuł pokazuje jak liberalne credo zostało wyparte przez ponowoczesne postulaty emancypacyjne akcentujące pasję autokracji i zrywające z oświeceniową wiarą w rozum. Wzorce racjonalnego samookreślenia, rządów prawa i autonomii jednostki ustąpiły miejsca swobodnej autokracji, żądaniu uznania wszelkiej „odnalezionej” własnej tożsamości oraz kultowi autentyzmu.

Łukasz Kaletka
Zaćmienie wolności
Esej dotyczy problemu relacji pomiędzy doktryną (lub doktrynami) liberalizmu a koncepcją wolności. Stosując astronomiczną metaforę można stwierdzić, że w wielu przypadkach „liberalizm” symbolizowany przez księżyc „przesłonił” ideę wolności, która występuje w roli słońca.

Szabolcs Pogonyi
Liberalism and the Limits of Multiculturalism
In the last decade a new phenomenon has occurred in Western democracies. Previously marginalized minorities thriving for equal respect started to use multicultural policies for self-segregation. Illiberal religious fundamentalism has been on the rise for the last ten years.

Ana-Maria Pascal
Blinkered: A Pragmatist Critique of Liberalism
This is a true story – the story of a young intellectual who travels from Eastern Europe to the UK, eager to see how liberal principles are put into practice in this promised land of democratic institutions and human rights movement, only to find that the latter are not necessarily an embodiment of the former.

Projekt dofinansowany przez Fundację im. Leopolda Kronenberga

fk

KomentarzeKomentarze są niedostępne.