O solidarności społecznej (eseje) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

O solidarności społecznej (eseje)

Opublikowano 0:48 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich | Komentarze są wyłączone

Iwona Kochman
Solidarność społeczna
Solidarność najczęściej rozumiana jest jako interes grupowy, rzadziej jako siła zorientowana na budowanie wspólnego dobra. Obecnie solidarność stała się nadwyżką dobrej woli, nie zaś naturalnym komponentem życia społecznego…

Maria Iliycheva
Philanthropy and social capital
Artykuł opisuje zagadnienie związku filantropii z ideą kapitału społecznego. W części teoretycznej uściślone zostają pojęcia filantropii, dobroczynności. Dyskusji zostają poddane relacje pomiędzy aktami dobroczynności…

Małgorzata Bogaczyk
Obligatio in solidum
Solidarność społeczna jest analizowana jako ‘kapitał społeczny’ i rodzaj więzi międzyludzkiej. Pierwsza część mojego artykułu prezentuje filozoficzne koncepcje solidarności. Rozważam solidarność społeczną z perspektywy…

Sławomir Sowiński
Solidarnosc bez egoizmu i wrogosci
Pytanie, o to czy możliwa jest solidarność bez egoizmu i wrogości należy do centralnych kwestii w historii idei politycznych. Naturalny jednostkowy egoizm wydaje się być nieusuwalnym elementem społecznej natury człowieka…

Stanisława Bukowicka
Solidarność społeczna-społeczeństwo solidarne
Artykuł bazując na obserwacji codziennego życia ukazuje czynniki kształtujące społeczeństwo oraz solidarność. Z jednej strony warunkiem rozwoju społeczeństwa jest jego solidarność. Z drugiej strony…

Projekt dofinansowany przez Fundację im. Leopolda Kronenberga

fk

KomentarzeKomentarze są niedostępne.