Wokół Debat Tischnerowskich (opis) : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Wokół Debat Tischnerowskich (opis)

Opublikowano 0:41 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich | Komentarze są wyłączone

“Wokół Debat Tischnerowskich” to elektroniczna publikacja najciekawszych tekstów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, wyłanianych każdorazowo w drodze otwartego konkursu. Pragniemy tą drogą zaprosić do dyskusji ze światowej sławy intelektualistami, naukowcami i politykami na temat najważniejszych problemów współczesnej myśli politycznej i demokracji.

Zamierzamy publikować najciekawsze eseje, upowszechniać opinie, argumenty i racje w nich zawarte. Kolejne edycje mają rozwijać dyskusje, rozpoczęte podczas Debat Tischnerowskich na Uniwersytecie Warszawskim organizowanych, przez Katedrę im. Erazma z Rotterdamu i Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Dlatego tematy konkursów będą nawiązywać do tematów poszczególnych Debat.

Prace nagrodzone w konkursie otwartym zostaną opublikowane w formie elektronicznej, a autor najlepszego artykułu otrzyma nagrodę finansową. „Wokół Debat Tischnerowskich” nie ma kolegium redakcyjnego, a Jury w wyborze najlepszych prac nie będzie kierować się czynnikami pozamerytorycznymi – wiekiem, wykształceniem czy miejscem pochodzenia autorów.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursach. Życzymy powodzenia.

Pomysł oraz redakcja:
Marcin Bąba i Wojciech Przybylski
marcinbaba@gmail.com i wojciech.przybylski@gmail.com


Projekt dofinansowany przez Fundację im. Leopolda Kronenberga

fk

KomentarzeKomentarze są niedostępne.