Seminaria : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Archiwum kategorii 'Seminaria'

Debata: Polskie i ukraińskie horyzonty Europy

Opublikowano 15:51 - w kategorii Seminaria

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
i Res Publica Nowa
zapraszają na debatę pt.
Polskie i ukraińskie horyzonty Europy
Rozmawiają: Jarosław Hrycak i Marcin Król
Prowadzący: Wojciech Przybylski

5 grudnia 2012, o godzinie 19:00
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Pałac Kaziemierzowski , Sala 7 im. Brudzińskiego
Wstęp wolny
Zapraszamy również na semiarium warsztatowe towarzyszące debacie pt.
„Pamięć, biografia, polityka”
Zajęcia prowadzi dr Anna Wylegała
Katedra [...]

Więcej..>>

FIlozoficzne czytanie Lacana

Opublikowano 8:45 - w kategorii Seminaria

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW
zaprasza na seminarium
FILOZOFICZNE CZYTANIE LACANA
prowadzi
dr hab. Andrzej Leder
pierwsze zajęcia rozpoczynają się 13. października 2010 r.
semestr zimowy 2010/2011
środy w godz. 18:00-20:00
sala 286 IFiS PAN

Więcej..>>

Teoria w polu II (sylabus)

Opublikowano 15:21 - w kategorii Seminaria

TEORIA W POLU PSYCHOANALITYCZNYM II
Instrumenta
1. Mechanizmy obronne: Sigmund Freud – Zaprzeczenie, Rozszczepienie Ja w procesie odparcia; w: Psychologia nieświadomości
2. Rola negatywności w procesie genezy znaczeń: Jacques Lacan – Aggressivity in psychoanalysis; w: Ecrits
Obiekty teoretyczne III
Co legitymizuje odrzucenie świata? Badanie „zwrotu na lewo” w polu psychoanalitycznym
3. Horkheimer i Adorno – Dialektyka Oświecenia (fragment)
4. Gyorgy Lucacs – Bolszewizm jako problem moralny; [...]

Więcej..>>

Teoria w polu I (sylabus)

Opublikowano 15:20 - w kategorii Seminaria

Teoria w polu psychoanalitycznym I
Fundamenta, czyli pierwszy krąg:
1. Metapsychologia Freudowska:
Sigmund Freud – teksty metapsychologiczne, (Metapsychologiczny przyczynek do teorii marzeń sennych, Popędy i ich losy, Próba wprowadzenia pojecia narcyzmu, we Freud, wybór tekstów pod red. Zofii Rosińskiej).
2. Technika interpretacji psychoanalitycznej:
Sigmund Freud – Traumdeutung, s. 245 – 299
3. Przeniesienie w pole symboliczne.
Jacques Lacan – The Freudian [...]

Więcej..>>

Teoria w polu psychoanalitycznym (opis)

Opublikowano 9:18 - w kategorii Seminaria

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW
zaprasza na
SEMINARIA
TEORIA W POLU PSYCHOANALITYCZNYM
Refleksja nad przemianami kultury Zachodu w XX wieku boryka się z istotnymi pytaniami wynikającymi z nadmiaru i różnorodności podejść teoretycznych. Sama historia nauk społecznych w minionym stuleciu jest świadectwem swoistej szarpaniny, w której różne sposoby opisywania rzeczywistości w małym stopniu odzwierciedlają się w sobie, a raczej prowadzą [...]

Więcej..>>