Wokół Debat Tischnerowskich : Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW

Erasmus Chair, University of Warsaw

Archiwum kategorii 'Wokół Debat Tischnerowskich'

O dziedzictwie Tischnera (eseje)

Opublikowano 1:14 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich

Magdalena Baran
Polskie mokradła
W nowych czasach Tischner stawia nam wciąż te same pytania – a może lepiej powiedzieć, iż we współczesnej Polsce stawia nas wobec pytań i wartości, w nich właśnie każąc szukać podstaw i naszych własnych odpowiedzi.
Stanisława Bukowicka
O tym co możemy wyczytać u Tischnera na temat tego jak żyć
Na tle krótkiej charakterystyki współczesności – pogoń [...]

Więcej..>>

O liberalizmie (eseje)

Opublikowano 1:06 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich

Adrian Kuźniar
Ku pocieszeniu liberała
Podstawy dla tytułowego pocieszenia czerpie autor z rozważenia i krytyki intelektualnych przesłanek toczącego się procesu zafałszowywania i degradacji idei liberalizmu politycznego. Okazuje się, że liberalizm, nawet w swojej libertariańskiej wykładni, nie jest teorią zakładającą moralny minimalizm lub sceptycyzm.
Jan Grzymski
Kłopoty z liberalizmem
Artykuł pokazuje jak liberalne credo zostało wyparte przez ponowoczesne postulaty emancypacyjne akcentujące [...]

Więcej..>>

O nierówności społecznej (eseje)

Opublikowano 1:02 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich

Joanna Kusiak
O (nie)równości społecznej
Roszczenie do równości w dużej mierze nie musi podlegać uzasadnianiu: równość stała się jedną z naczelnych zasad systemu demokratycznego.
Justyna Fruzińska
Walka z nierównościami – za jaką cenę
Nierówność, jakkolwiek nieprzyjemnie by nam się nie kojarzyła, może też stanowić źródło zmian i dynamiki, nie powinno się więc jej traktować jako z natury złej.
Iwona Kochman
Lęk przed [...]

Więcej..>>

O solidarności społecznej (eseje)

Opublikowano 0:48 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich

Iwona Kochman
Solidarność społeczna
Solidarność najczęściej rozumiana jest jako interes grupowy, rzadziej jako siła zorientowana na budowanie wspólnego dobra. Obecnie solidarność stała się nadwyżką dobrej woli, nie zaś naturalnym komponentem życia społecznego…
Maria Iliycheva
Philanthropy and social capital
Artykuł opisuje zagadnienie związku filantropii z ideą kapitału społecznego. W części teoretycznej uściślone zostają pojęcia filantropii, dobroczynności. Dyskusji zostają poddane relacje pomiędzy [...]

Więcej..>>

Wokół Debat Tischnerowskich (opis)

Opublikowano 0:41 - w kategorii Debaty Tischnerowskie, Wokół Debat Tischnerowskich

“Wokół Debat Tischnerowskich” to elektroniczna publikacja najciekawszych tekstów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, wyłanianych każdorazowo w drodze otwartego konkursu. Pragniemy tą drogą zaprosić do dyskusji ze światowej sławy intelektualistami, naukowcami i politykami na temat najważniejszych problemów współczesnej myśli politycznej i demokracji.
Zamierzamy publikować najciekawsze eseje, upowszechniać opinie, argumenty i racje w nich zawarte. Kolejne edycje [...]

Więcej..>>